• SİNCAN, ANKARA
  • MAMAK, ANKARA
  • KONYA
  • css slideshow
  • ADANA
SİNCAN, ANKARA1 MAMAK, ANKARA2 KONYA3 BURSA4 ADANA5
Türkçe Türkçe

 Atık Sahası Islahı ve Biyokütleden Enerji Üretimi

 

Hızlı kentleşme ve nüfus artışına paralel olarak vahşi depolama alanlarının barındırdığı riskler ve sorunlar da artmıştır. Bu alanların etrafında görüntü kirliliği, kötü koku, salgın hastalıklar, doğal kaynakların kirlenmesi, sera etkisine yol açan gazların atmosfere salınımı ve patlama riski gibi olumsuz etkiler oluşmaktadır. Uyguladığımız ıslah çalışmaları bu olumsuzlukları gidermekte ve çöp sahalarının etrafını yaşanabilir alanlara dönüştürmektedir.

Teraslama, sızıntı suyunun ve depolama gazının toplanması gibi ıslah çalışmaları sayesinde koku problemi, kayma ve  patlama riski ortadan kaldırılmaktadır. Depolama sahalarında oluşan gazlar saha içine yerleştirilen yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanmakta ve gaz motorlarında elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının toplanması ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımı da azaltılmaktadır.

Ankara Mamak Katı Atık Alanı’ndaki uygulamalarımız dünya kamuoyunda bir başarı hikayesi olarak kabul görmektedir. Yıllık yaklaşık 500.000 ton karbon emisyonu azaltımının sağlandığı sistemde yer alan enerji üretim santralimiz dünyadaki benzer uygulamaları arasında tek saha içerisinde en büyük kapasiteli santrallerden birisi olmuştur. Atık sahasının hemen yanı başında yeni yerleşim yerleri ve günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği yaklaşık 170.000m2’lik ticari alana sahip iş & alışveriş merkezi kurulmuştur.

Neredeyse kimsenin yakınından bile geçmek istemediği bir mahal olan ve Mamak dendiğinde sadece çöplüğün akla geldiği bir semt, yapılmış olan iyileştirme çalışmaları ve uygulanan teknolojiler sayesinde Mamak ilçesinin yeni cazibe merkezine dönüşmesine imkan sağlamıştır.