• SİNCAN, ANKARA
  • MAMAK, ANKARA
  • KONYA
  • css slideshow
  • ADANA
SİNCAN, ANKARA1 MAMAK, ANKARA2 KONYA3 BURSA4 ADANA5
Türkçe Türkçe

Evsel Katı Atık Ayrıştırma Sistemi

 

Atık karakterizasyonuna uygun olarak tasarlanan tesislerde, evsel atıklar cinslerine göre üç ana gruba ayrıldıktan sonra işleme tabi tutulmaktadır. Biyobozunur nitelikteki organik atıklar enerji ve kompost üretmek üzere fermantasyon sistemine yönlendirilirken, kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ilgili geri dönüşüm tesislerine sevkedilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. İlk iki grup dışında kalan bakiye, kalorifik değeri kullanılmak üzere alternatif yakıta dönüştürülmekte ve ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) olarak endüstrinin hizmetine sunulmaktadır.