• SİNCAN, ANKARA
  • MAMAK, ANKARA
  • KONYA
  • css slideshow
  • ADANA
SİNCAN, ANKARA1 MAMAK, ANKARA2 KONYA3 BURSA4 ADANA5
Türkçe Türkçe

 Gazlaştırma / Yakma ve ATY Üretimi

 

Ayrıştırma, fermantasyon gibi işlemler sonrasında arta kalan atığın bertaraf edilmesi, depolanması gereken atık miktarının azaltılması ve atığın sahip olduğu enerji potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla uyguladığımız teknolojilerden biri de gazlaştırma-yakma yöntemidir. Gazlaştırma sırasında oluşan “sentez gazı” (syngas) enerji üretiminde kullanılmaktadır. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde atığın gazlaştırma-yakma ile bertarafı kirleticilerin oluşmasını engelleyerek asgari atık hedefine ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu sistem ayrıştırma ve fermantasyon gibi entegre sistemlerin kurulmasının fiziksel ve mali açıdan mümkün olmadığı  şehirlerde atığın doğrudan bertarafını da sağlayabilmektedir.

Elimizde bulundurduğumuz tüm teknolojilerin modüler olarak kullanılması mümkündür ancak sıfır atığa ulaşmakla ilgili nihai hedefin gerçekleşmesinde gazlaştırma-yakma teknolojisi çok özel bir öneme sahiptir. Bu teknoloji sayesinde sıfır atık idealine büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Teknolojisini kendi üreten bir kuruluş olarak atık yönetiminde uyguladığımız çözüm önerilerini geliştirmek ve çeşitlendirmek adına  AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir. Teknolojik güncellemelerimizin tamamının birarada bulunduğu Mamak Katı Alanı yılda 13.000’i aşkın kişinin ziyaret ettiği  Mamak Katı Atık Teknoloji Parkı’na dönüşmüştür.  Katı atık konusunda bilgi üretilen bir merkez halinde hizmet veren Mamak’ta yerli yabancı ziyaretçilere katı atık yönetimi konusunda bilgi aktarılmakta ve çöpün serüveni konusunda bilinçlendirme sağlanmaktadır.