Hakkımızda

2002 yılında ülkemizde toplanan atıkların bir değer oluşturması hedefi ile faaliyetlerimize başlamış olup, hali hazırda atık geri kazanımı, atık geri dönüşümü ve atık toplama faaliyetleri yürütmekteyiz. Faaliyet alanımızda karışık toplanan evsel atıklardan, ayrı toplanan fraksiyonların geri kazanımı, endüstriyel ve tehlikeli atıkların gerek uygun koşullarda depolanıp gerek nihai bertarafının sağlanması, tıbbi atıkların toplanıp nihai bertarafının sağlanması gibi geniş bir atık değerlendirme sistemi kurulmuştur.

Evsel atıkların depolandığı vahşi depolama sahalarının rehabilite edilmesi ile başlayan bu süreç, büyük önem ve değer verdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ve yılların getirdiği tecrübeler ile bugün bu kadar geniş bir yelpazenin içerisinde bulunan tüm atık tiplerini kapsamış olup, geliştirdiğimiz inovasyonlar sayesinde her atık tipi ülkemiz için gerek enerji gerek geri dönüşüm anlamında değer haline gelmiştir.

Gururla belirtmek isteriz ki, çalışmalarımız atık yönetimi kavramına yepyeni bir perspektif sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Itc Logo

ITC Antalya Katı Atık Enerji Yönetimi
Danışmanlık Gıda Nak. San. Ve Tic. A.Ş.

Itc Logo

TEK Tıbbi Atık Taşıma ve Temizlik Hiizmetleri A.Ş.

Itc Logo

ITC Alanya Enerji Üretim Katı Atık Jeotermal
Kayn. Petr. ve Doğ. Mad. Nakl. San. ve Tic. A.Ş.

Itc Logo

ITC Eskişehir Enerji Üretim San.
ve Tic. A.Ş.

Politikalarımız

Ana faaliyetleri, Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi olan şirketimiz ITC;

 • Çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri almayı,
 • Yüksek kalitede hizmet üretmeyi, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamayı,
 • Enerjinin etkin, verimli ve sürdürülebilir iyileştirmeler altında üretiminin ve tüketiminin gerçekleştirilmesi ile izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmeyi güvence altına almayı,
 • Müşterilerinin memnuniyet seviyesini sürekli artırmayı,
 • Yasal mevzuat şartlarına uyarak ekip ruhu ile çevre ve insan sağlığının korunmasını,
 • Disiplinli, saygılı, donanımlı personel çalıştırmayı ve personeline sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı ile birlikte sürekli eğitim olanakları sunmayı,
 • Kalite, Çevre, Enerji ve İSG risklerinin belirlenip kontrol altına alınması, kirliliğin, iş kazalarının, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önlenmesi,

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI olarak benimsemiştir.


Kalite ve Çevre Politikası 

 • Atık yönetimi ve enerji üretimi faaliyetleri gösteren şirketimizde,
 • Çevre ile ilgili mevzuata uymak,
 • Enerji tüketimini yönetmek,
 • Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • Çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri alıp, yüksek kalitede hizmet üsretmek, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak, 
 • Dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı personel çalışıtrmak,

ITC'nin Kalite ve Çevre politikasıdır. 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Kalıcı ve güçlü bir kurumsal yapı oluşmasında, insan kaynakları alanında çağdaş yaklaşımları araştırıp geliştirerek sunarız ve fark yaratacak iddialı hedeflere ulaşarak, yenilikçi ve alanında önder insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiririz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan
kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır.
Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket
performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır.
Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle hem iş
tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile beklentilerin
üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

İlkelerimiz

 • İşin özelliğine uygun personel seçmek ve görevlendirmek,
 • Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmek,
 • Kuruluşumuzun ve Personelin maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Personelin çalışma isteğini,bilgi ve birikimini arttırmasına yönelik olanaklar sağlamak,
 • Personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmak,
 • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler almak,

İSG Politikamız

Atık yönetimi ve enerji üretimi faaliyetleri gösteren şirketimizde,

 • İSG ile ilgili mevzuata uymak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek,
 • Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Yüksek kalitede hizmet üretmek, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak, dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı personel çalıştırmak,

ITC'nin İSG Politikasıdır.

Gıda Güvenliği Politikamız

 • Ulusal-uluslararası mevzuatlara uygun üretim gerçekleştirmek,
 • Ürünlerimizin sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesini depolanmasını ve satışını sağlamak,
 • Müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak,
 • İşletmemizi sürekli geliştirmek ve gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi en iyi şekilde uygulamak ve sürekli geliştirmek, güvenli gıda üretimi ile alakalı olarak personelimizin farkındalıklı, iyileştirici ve katkı sağlayacağı yetkinlik seviyesine ulaştırıcı bir sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak

Gıda Güvenliği Politikamızdır.

Birimlerimiz

Itc Birimler Organizasyon

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.