Belediye Atıkları

Belediye Atıkları Depolama Alanı Rehabilitasyonu:

Evsel atık depolama sahaları temelde düzenli ve vahşi depolama sahaları olarak sınıflandırılabilmektedir. Vahşi depolama sahaları günümüzde kullanılmasa da eski dönemlerde kullanılmış olan kontrolsüz vahşi depolama sahalarının rehabilite edilerek kontrol altına alınması gereklidir.

Düzenli depolama sahaları ise alanı belli, kontrol altında depolama yapılan, sızdırmaz ve sürekli izleme yapılan sahalardır. Ömrünü tamamlayan depolama sahalarının doğru yöntemlerle rehabilitasyonlarının yapılıp kapatılması çevresel olumsuz etkileri en az seviyeye indirir.

Mekanik Ayırma Tesisi

Karışık toplanan belediye atıklarının doğru değerlendirebilmesi için doğru fraksiyonlarına ayrıştırılması gerekmektedir. Boyut, gravimetrik ve optik özellikler kullanılarak karışık belediye atıkları biyobozunur, geri dönüştürülebilir ve bakiye atıklar olarak ayrıştırılmak suretiyle değerlendirilebilir hale getirilmektedir.

Biyometanizasyon Tesisi:

Biyometanizasyon, biyobozunur atıkların içerisinde bulunan karbon içeriğinin aerobik veya anaerobik ortamda çürüyerek başta metan olmak üzere diğer türev gazların oluştuğu süreçtir. Amaç yüksek metan elde edip metandan enerji üretimi olduğu için tesislerimizde metanizasyon süreçleri oksijensiz ortamda yani anaerobik olarak gerçekleşmektedir. Böylece oksitlenmiş ve atmosfere zararlı gazların kontrolsüzce salınımı da engellenmektedir. Elde edilen metan gazı yakılarak doğa dostu enerji üretimi sağlanmaktadır. Biyometanizasyon tesislerinin en büyük faydası, metan gazının kapalı ortamda daha optimize edilmiş şartlar altında hızlı ve kontrollü bir şekilde üretilmesidir.

Itc Kompost Tesisi

Kompost Tesisi:

Biyometanizasyon tesisimizden çıkan katı fermente ürün, kompost tesisinde eleme, serme, kurutma vb. işlemlerden geçerek toprak zenginleştirici olarak kullanılabilen kompost haline getirilmektedir.

Enerji Üretim Tesisi:

Hem depolama sahalarımızdan hem de biyometanizasyon tesislerimizden topladığımız gazların gaz motorlarında yakılarak enerji üretildiği santrallerimizdir. İşletilmesi ciddi bir bilgi birikimi gerektiren detaylara sahiptir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretim Tesisi:

Belediye atıklarının içerisinden biyobozunur ve geri dönüştürülebilir olarak değerlendirilen atıkların ayrıştırılması sonucu geriye içerisinde naylon, kağıt ve ahşap gibi kalorifik değere sahip bakiye atıklar kalmaktadır. Bakiye atıklar Atıktan Türetilmiş Yakıt hammaddesidir. Bakiye atıklar ATY tesislerimizde hangi proseste yakıt olarak kullanılacak ise o prosese uygun işlemlerden geçirilerek yakıt haline getirilmektedir.

Aty Uretim Tesisi

Belediye Atıkları (II. Sınıf) Düzenli Depolama Tesisi:

Tüm proseslerden geçirilen evsel atıklardan geriye posa ve belirli bir miktarda biyobozunur atık içeren ve değerlendirilemeyen atıklar kalmaktadır. Bu atıklar sızdırmazlığı sağlanmış kontrol altında tutulan düzenli depolama sahalarında sahaya yerleştirilmiş gaz toplama sistemleri vasıtası ile oluşan metan gazının toplanması şartı ile depolanmaktadır.

Belediye Atıkları ile ilgili
çözüm ortağınız olalım.Bize Ulaşın

SAYILARLA ITC

Tesislerimizde yıllık 6.000.000 ton atık
bertaraf ediliyor.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.