Endüstriyel Atık Bertarafı

Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri tehlikeli ve tıbbi atıkların ayrı toplama yapılmadan insan sağlığını tehdit edecek şekilde uzaklaştırılmasıdır. Atık yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerimiz endüstriyel atıkların bertarafı alanına aktarılarak endüstriyel kaynaklı atıkların yönetiminde etkili çözümler geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda Sincan- Çadırtepe katı atık depolama alanında kurulan tesisimiz, 100.000 ton/yıl gazlaştırma-yakma ve 200.000 ton/yıl nihai depolama ünitelerinden oluşmakta olup ülkemizin en büyük kapasiteli tehlikeli atık ve tıbbi atık bertaraf tesisi olarak hizmet vermektedir. Çevre izin ve lisansımızda yer alan atık listemizin geniş kapsamlı olması atıklar ile ilgili tek elden, pratik ve çabuk çözüm üretebilmemizi sağlamaktadır.

Türkiye’nin En Büyük
Kapasiteli Tehlikeli ve Tıbbi
Atık Bertaraf Tesisi

Gazlaştırma / Yakma Tesisi

Endüstriyel atık bertarafı konusunda ülkemizin en büyük kapasiteli gazlaştırma/yakma tesisi 2015 yılından bu yana Ankara’da hizmetlerine devam etmektedir. 50.000 ton/yıl kapasiteli iki hattan oluşan, toplam 100.000 ton/yıl kapasiteli tesisimizde tesisimizde endüstriyel tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafının yanı sıra; ilaç imhası, gümrüklü eşya imhaları, resmi kurum imhaları da yapılmaktadır.

Gelen araçlar dolu olarak kantara alınır. Laboratuvar tarafından yapılan doğrulama analizi sonucunda, uygunsa atık kabulü yapılıp, bunkerde atıkların kalorisine, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre menü hazırlanır. Döner fırında 800oC’de oksijensiz ortamda gazlaştırma gerçekleştirilir, kalan kısım kül olarak dışarı alınır. İkinci yanma odasında 1100oC’de 2-3 saniye geçiş süresiyle tehlikeli ve kimyasal bileşen içerikleri parçalanarak bertaraf edilir. Oluşan gazlar üç aşamalı baca gazı filtrasyon sisteminden geçirilerek sınır değerlerin altına düşürülmektedir. Sürekli emisyon ölçüm sistemiyle emisyonlar takip edilmekte olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilmektedir. Atık ısı eşanjör yardımıyla gaz türbinine aktarılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmektedir.

Itc Gazlastirma

 

Birinci ve İkinci Sınıf Düzenli Depolama Tesisi

Türkiye’de entregre atık bertarafı konusunda önde gelen firmalardan olan ITC, birinci ve ikinci sınıf düzenli depolama alanlarına sahip olup, birinci sınıf düzenli depolama sahası Ankara Sincan’da hizmet vermektedir. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların uygunluk analizleri, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında akredite laboratuvarımızda yapılmaktadır. Uygun çıkan atıkların resmi Ek-2 analizleri atık üreticisi tarafından yaptırılıp firmamıza sunulmaktadır. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Ek-2 kriterleri uygunluğu ve doğrulama analizlerinin kontrolleri sağlandıktan sonra çevre mevzuatları doğrultusunda özel jeomembran ile geçirimsizliği sağlanan sahalarımızda atıklar depolanır.

 

 Itc Duzenli Depolama

 

Atık Ara Depolama Tesisi

100.000 ton/yıl kapasiteli modern ara depolama tesisinde atıkların lisansımız kapsamında kontrolleri sağlandıktan sonra tesisimize kabulleri sağlanmaktadır. Tesisimiz kalite politikaları doğrultusunda lisanslı anlaşmalı olduğumuz firmalara yıl içerisinde atık gönderimi sağlanmaktadır.

Itc Ara Depolama

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.