Laboratuvar

2013 yılında faaliyetine Ankara Sincan’da başlayan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Belgelerine sahiptir. 

Yüksek teknoloji ile donatılmış olan laboratuvarımız tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik esaslarına dayalı olarak tıbbi atık, endüstriyel atık, evsel atık ve arıtma atıkları gibi çok geniş bir numune skalasında hizmet sunmaktadır.

Laboratuvarımızda sağlanan hizmetler şu şekildedir:

 • Katı Atıktan Numune Alma
 • Arıtma Çamurundan Numune Alma
 • Atık Yağ ve Petrol Sıvılarından Numune Alma
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tayini için Numune Alma
 • Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinliği
 • Arsenik
 • Atık Yağda Parlama Noktası
 • İletkenlik

 

 

Yetkili: Merve ALTUNTOP

Laboratuvar Yetkilisi

merve.altuntop@itcturkiye.com

Mobil: 0534 896 1842

Ofis: 0312 390 8701/1115

 • Baryum
 • Kadmiyum
 • Toplam Krom
 • Bakır
 • Civa
 • Molibden
 • Nem 
 • Nikel
 • Kurşun
 • Antimon
 • Selenyum
 • Çinko
 • Klorür
 • Üst Isıl Değer 
 • Florür
 • Sülfat
 • Çözünmüş Organik Karbon
 • Toplam Çözünen Katı
 • Yanma Kaybı
 • Toplam Organik Karbon
 • pH

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.